Sekcja Strzelectwa Sportowego

Sekcja Strzelectwa Czarnoprochowego
i Kolekcjonerwstwa

Sekcja Żołnierzy Rezerwy

 

UWAGA: Proszę zapoznać się z instrukcją logowania i obsługi systemu PZSS
DLA ZAWODNIKÓWDLA KIEROWNIKÓW KLUBÓW
# Data Zawody w 2019 roku        
1 28 IV I Runda Wojew. zaw. strzel. KS” Kasztelan” LOK w Rzeszowie   INFORMATOR REGULAMIN WYNIKI - KOMUNIKAT
2 26 V II Runda Wojew. zaw. strzel. KS” Kasztelan” LOK w Rzeszowie        
3 23 VI III Runda Wojew. zaw. strzel. KS ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie.        
5 21 VII IV Runda Wojew. zaw. strzel. KS” Kasztelan” LOK w Rzeszowie        
6 25 VIII V Runda Wojew. zaw. strzel. KS” Kasztelan” LOK w Rzeszowie        
7 22 IX VI Runda Wojew. zaw. strzel. KS” Kasztelan” LOK w Rzeszowie.        
8 13 X VII Runda Wojew. zaw. strzel. KS” Kasztelan” LOK w Rzeszowie        
9 08 XI VIII Runda Wojew. zaw. strzel. KS” Kasztelan” LOK w Rzeszowie        
10 09 XII IX Runda Wojew. zaw. strzel. KS” Kasztelan” LOK w Rzeszowie        
    ZOBACZ WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA: WYNIKI        
             
Kalendarium

Sprawdź kalendarz zawodów klubowych

pobierz
Wstąp do klubu

Informacje dla chętnych do wstąpienia do klubu

pobierz
Deklaracja

Deklaracja dla chcących wstąpić do klubu

pobierz
Regulamin KŻR

Regulamin zawodów KŹR - LOK 2019

pobierz

Komunikat

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego § 7. p.3 b osoba ubiegająca się o patent strzelecki musi spełniać m.in. warunek przynależności od co najmniej 3 miesięcy do klubu należącego do PZSS.
Uchwałą nr 10/2016 zarząd PZSS wprowadził do regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, w §8., punktu 4.:
4.1. Zarząd upoważnia prezesa PZSS do wprowadzania limitów liczby osób przystępujących do egzaminu na patent zależnie od możliwości technicznych obiektów, na których egzamin ma się odbyć oraz od możliwości rzetelnego przeprowadzenia tego egzaminu przez komisję.
4.2. Staż członkowski zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna się z datą zgłoszenia członka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie związku. Zgodnie z decyzją zarządu PZSS 3-miesięczny okres rozpoczyna się w momencie zarejestrowania członka klubu w bazie PZSS (pod adresem: http://klub.pzss.org.pl/wwwpzss-egz/ ), obowiązek rejestrowania członka spoczywa na kierownikach klubów.

Klub Strzelecki Kasztelan

KKlub Strzelecki KASZTELAN LOK Rzeszów prowadzi działalność powstałego w 1990 roku Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie - w roku 2010 obchodząc 20-lecie społecznej działalności. Klub powstał pod przewodnictwem Prezesa Krzysztofa Kawalca i Czesława Kondraciuka, stając się w krótkim czasie organizacją zrzeszającą ponad 120 członków. Na bazie doświadczeń zdobytych przez KS KASZTELAN działalność wznowił w 1994 roku pod przewodnictwem Prezesa Ryszarda Kalickiego i Jana Studzińskiego nasz Klub Strzelecki VIS w Mielcu. Od początku swojej działalności Kasztelan aktywnie współdziała z Podkarpackim ZSS i Podkarpackim SZS w ramach LOK i PZSS. Współpracując z Klubami Strzeleckimi naszego regionu Kasztelan w 2002 roku jako pierwszy Klub Strzelecki z naszego województwa otrzymuje Licencję PZSS LK-102/02. 

Klub posiada nowo otwartą sekcję strzelań praktycznych IPSC i we współpracy z instruktorami ZSD Kraków organizuje szkolenia strzelectwa praktycznego.
W dniu 17 pazdziernika 2010 roku Walne Zebranie poparło Zarząd Klubu, tym samym strzelcy docenili osiągnięcia 20 lat pracy klubowej Prezesa Krzysztofa Kawalca. Stosowne podziękowanie przekazał Dyrektor ZW LOK w Rzeszowie p.płk(r) mgr Jerzy Salamucha. Określono główne kierunki działalności; takie jak aktywizacja strzelectwa sportowego - w tym dalekodystansowego, które ze względu na koszty szkoleniowe nie może być wspierana w takim samym zakresie jak dyscypliny olimpijskie. Dzięki staraniom zarządu w roku 2010 po raz pierwszy rozegraliśmy strzelania na dalekie dystanse - poligon OSPWL N.Dęba. Do punktacji wliczane są trzy tury strzelań, o klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów zdobytych na odl. 300, 600 i 800 oraz 1000 (1200/1500)m. Pozostała działalność szkoleniowa oraz zawody kulowe i śrutowe prowadzone są na strzelnicy PZŁ w Borze k.Rzeszowa oraz strzelnicach LOK w Ropczycach, Mielcu, Nowej Dębie i Żołyni. Podjęto również wspólne starania związane z rozbudową strzelnicy pneumatycznej LOK do wymagań sportów kulowych, by umożliwić zajęcia ze strzelectwa pneumatycznego i kulowego (pistolet) na strzelnicy w Rzeszowie.

Sekcja Strzelectwa Sportowego

Jeżeli kochasz współzawodnictwo strzeleckie to jest to sport dla Ciebie. Emocje, zapach prochu, miło spędzony czas.

Sekcja Strzelectwa Czarnoprochowego i Kolekcjonerstwa

Zapach czarnego prochu, klasyczne konstrukcje broni, to coś co wciąga wiele osób. Spędzaj czas z pasją

Czym się zajmujemy

KKlub aktywnie wspiera działania regionanych i krajowych organizacji strzeleckich w tym naszego VIS Mielec, realizując planowe zamierzenia poprzez między innymi:
-działalność informacyjną i popularyzacyjną strzelectwa.
-prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży szkolnej.
-organizację zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjno-historycznych.
-tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie opieki trenersko-instruktorskiej, właściwych urządzeń oraz szkolenia.
Klub posiada nowo otwartą sekcję strzelań praktycznych IPSC i we współpracy z instruktorami ZSD Kraków organizuje szkolenia strzelectwa praktycznego.